Garment Fit Technician

 

TheBlueTshirt tuyển dụng vị trí FIT Technician , vị trí này sẽ chịu trách nhiệm về phom dáng, cấu trúc, kỹ thuật, về độ FIT của sản phẩm. FIT Technician sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng và kĩ thuật từ hàng sample đến hàng sản xuất đại trà và làm việc với Team Pattern, Team merchandise và Qa/Qc để kiểm soát chất lượng về kỹ thuật và thông số.


Mô tả công việc: 

 
 • Là giải pháp của các vấn đề về sản phẩm liên quan đến vải, kỹ thuật, phom dáng, đường may, cấu trúc,...

 • Phụ trách toàn bộ về kỹ thuật, phom dáng, độ FIT cho tất cả các danh mục sản phẩm.

 • Xác định và hoàn thành Tech Pack với thông tin liên quan.

 • Xác định và thông báo và tìm giải pháp về các vấn đề trong khâu dựng mẫu tạo nên nhiều chi phí khi sản xuất đại trà. 

 • Chịu trách nhiệm Fitting để thử các sản phẩm lên mannequin và fitting model trong quá trình phát triển sản phẩm.

 • Theo dõi quá trình fitting và đưa ra các giải pháp

 • Xây dựng tính kế thừa của phòng rập, mẫu và kĩ thuật.

 • Đào tạo nhân sự trong team sản xuất để đáp ứng được giải pháp liên quan đến sản phẩm.

 • Theo dõi sát sao quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm, đánh giá và không ngừng cải tiến để kĩ thuật và chất lượng sản phẩm luôn đi đầu.

 • Chịu trách nhiệm toàn bộ product feedbacks.

 

Yêu cầu: 

 
 • Hiểu biết về FIT, chất liệu, phụ kiện, cách bố trí và thiết kế in trên sản phẩm.

 • Có khả năng làm việc với nhiều loại chất liệu đương đại.

 • Hiểu biết về cách drape và sự hiểu biết về các sửa đổi phức tạp về xây dựng và khớp.

 • Hiểu biết về các phương pháp và tiêu chuẩn xây dựng.

 • Thành thạo việc đánh giá, độ chịu lỗi và tỷ lệ của trang phục trên các chất liệu và kiểu dáng.

 • Hiểu biết về các chương trình liên quan đến ngành công nghiệp (ví dụ: CAD/webPDM/Flex/tradestone).

 • Sử dụng thành thạo Excel, Illustrator và Photoshop.

 • Có khả năng xác định nguồn gốc của vấn đề FIT và đưa ra các phương án giải quyết

 • Kĩ luật, chú ý đến chi tiết và câu tiến, nỗ lực không ngừng phát triển cho tổ chức

 • Chủ động trong công việc, quản lý thời gian tốt và đúng giờ.

 • Có khả năng làm việc chính xác và hiệu quả trong các thời hạn sắp đến.

 • Là thành viên linh hoạt trong nhóm và có khả năng xây dựng mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp và nhà máy sản xuất.

 • Giải quyết vấn đề chủ động và sẵn sàng học hỏi.

 • Giữ thái độ tích cực và chuyên nghiệp khi đang gặp áp lực.

 • Có kinh nghiệm có thể được xem xét cho vị trí lãnh đạo nhóm.


Hồ sơ nộp về vytran@thebluetshirt.com