Hợp tác Affiliate

Chúng tôi đang cập nhật chính sách về affiliate và sẽ sớm thông báo đến các bạn.
Cho các Affiliate đang quan tâm hợp tác với Blue
Xin vui lòng liên hệ email vytran@thebluetshirt.com
hoặc cập nhật thông tin của bạn ở mục