Help Center

Tôi có thể đổi hàng bao nhiêu lần?

Với các sản phẩm nguyên giá và giảm giá, khách hàng được đổi hàng 01 lần.  
Sản phẩm đổi trả cần đáp ứng những điều kiện sau:

  • Còn đầy đủ nhãn và tag giá gắn trên sản phẩm, quà tặng đi kèm (nếu có)
  • Còn mới 100% và không bị hư hại
  • Chưa qua giặt ủi/là, không có mùi lạ
  • Có hóa đơn kèm theo