Help Center

Thời hạn đổi hàng thường diễn ra trong bao lâu?

- Đối với sản phẩm mua nguyên giá: đổi hàng trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận hàng.
- Đối với sản phẩm giảm giá: đổi hàng trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận hàng.