Help Center

Tôi muốn đổi hàng giảm giá được không?

TheBlueTshirt hỗ trợ đổi hàng giảm giá trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận hàng (áp dụng tất cả kênh bán).

- Nếu bạn đổi size cùng mẫu, cùng mẫu: bạn không cần bù tiền chênh lệch (nếu có). 
- Nếu bạn đổi sang màu khác hoặc mẫu khác: nếu sản phẩm đổi có giá trị cao hơn bạn cần bù tiền chênh lệch, nếu sản phẩm đổi có giá trị thấp hơn Blue không hỗ trợ hoàn lại tiền.