Help Center

Chính sách đổi hàng tại TheBlueTshirt là gì?

Chính sách đổi hàng của TheBlueTshirt là cách thức hỗ trợ khách hàng để bạn có thể cảm thấy ưng ý nhất khi sử dụng sản phẩm. 

Bạn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn để nắm được quy trình và thời gian đổi hàng nhé:

FORM YÊU CẦU ĐỔI TRẢ HÀNG

 

Xin lưu ý: chính sách không áp dụng với các sản phẩm Flea Market, Phụ kiện & Đồ lót.