QA/QC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

QA/QC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

 

 Nhiệm vụ chính:

 - Kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm đầu ra và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời khi nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn. 

- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và cải tiến quy trình duyệt mẫu, công bố chất lượng sản phẩm. 

- Giám sát chất lượng trước khi chuyển mã/xuất hàng…

- Đôn đốc và xử lý các vấn đề bất thường về chất lượng hàng ngày. 

- Xét duyệt các báo cáo hàng ngày, phụ trách các báo cáo gửi bộ phận liên quan. 

- Tiến hành điều tra nguyên nhân khi nhận được các phản hồi từ khách hàng về chất lượng sản phẩm 

- Báo cáo với Giám sát trực tiếp kịp thời những vướng mắc khó khăn. 

- Chịu trách nhiệm về tất cả chất lượng hàng hóa. 

 

Yêu cầu công việc: 

 - Tốt nghiệp đại học trở lên về ngày may mặc, kĩ thuật quản lý chất lượng. 

 - Kinh nghiệm 1 - 2 năm trở lên về ngành sản xuất, may mặc 

 - Kĩ năng quản lý, sắp xếp công việc, gọn gàng ngăn nắp, cẩn thận và tỉ mỉ.

Các bạn gửi CV về email: Blue@Thebluetshirt.com