Feedback

TheBlueTshirt xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và mong đợi ý kiến đóng góp của bạn để có thể nâng cấp trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.

Đánh giá trải nghiệm mua sắm: tại đây

Đóng góp/Ý Kiến khác:
Blue Customer Support: bluecustomer@thebluetshirt.com
Sale Online Leader: vytran@thebluetshirt.com (Ms. Vy Tran)
Store Leader: an@thebluetshirt.com (Ms. An Nguyen)
TheBlueTshirt: blue@thebluetshirt.com