Tài khoản

Đối với các tài khoản được tạo trên TheBlueTshirt

Tất cả tài khoản sẽ tự động đăng ký nhận email hàng tháng về chương trình khuyến mãi của TheBlueTshirt. Nếu quý khách không có nhu cầu nhận e-mail từ TheBlueTshirt, quý khách có thể ấn nút unsubscribe ở cuối e-mail bất cứ lúc nào.