Mã giảm giá


Trở lại Thông Tin Hướng DẫnBạn cần nhập đúng các ký tự in hoa và chữ thường theo đúng mẫu TheBlueTshirt cung cấp.

Bạn có thể nhập mã code trước khi nhấn nút đặt hàng.CÁC THÔNG TIN CẦN BIẾT :


1. Các ký tự trong mã giảm giá:

Vì Mã Giảm Giá là 1 chuỗi ký tự phức tạp bao gồm số, chữ in hoa và chữ thường nên cách tốt nhất là bạn sử dụng chức năng sao chép để tránh sai sót khi gõ tay.


2. Giá trị đơn hàng:

Một số Mã Giảm Giá có yêu cầu về giá trị đơn hàng tối thiểu. Ví dụ: Mã Giảm Giá chỉ áp dụng cho đơn hàng có giá trị từ 499.000 VNĐ.


3. Thời gian hiệu lực:

Mã Giảm Giá bạn muốn sử dụng đã hết hạn chưa? Hãy kiểm tra lại thông tin này một lần nữa nhé.